Yarışma Hakkında
"KUŞAKLAR BULUŞUYOR" İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışması.
- Köyden Kente Bakış
- Kentten Köye Gidiş

Gençlerimiz sanatsal, kültürel, geleneksel ve tarihî değerlerimiz ile yaşanmış fakat yazılmamış hayat öyküleri hakkında kültür mirasçılarımız yaşlıları yaşadıkları köyde veya kentte ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretler esnasında yüz yüze görüşmelerinden elde edecekleri bilgileri, yaşlılarımızı içlerinde bulundukları çevre ile beraber gözlemleyerek veya köylerimizde yaşayan gençlerimizin kentleri ve kent hayatlarını gözlemlemeleri sonucunda izlenimlerini paylaşarak özgün eserler meydana getirecek biçimde sunmalarını öngören bir yarışma.

Amaç
- Köylerde yaşayan gençlerin kentleri, kent yaşamlarını ve kent kültürünü nasıl değerlendirdiklerini anlamak,
- Köylerde yaşayan gençlerimizin gözünden kent hayatının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini açığa çıkarmak,
- Kentlerde yaşayan gençlerin büyüklerini köylerde ziyaret etmelerini sağlamak,
- Kentlerde yaşayan gençlerimizin tarihî, kültürel, geleneksel değerlerimizi tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamak,
- Gençlerin, yaşlılarla bağlarını güçlendirmek,
- Gençlerin elde ettikleri bilgileri özgün bir biçimde sunmaları sağlanarak üretkenliklerini desteklemek,
- Türkçenin gençler tarafından doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Kategoriler
Yarışma iki farklı kategoride yapılacak olup öğrenci olan veya olmayan bütün gençlere açıktır.
1. 15-20 yaş arası (20 dâhil) gençler.
2. 21-29 yaş arası (29 dâhil) gençler.