Yarışmanın Konusu
- Köydeki gencin şehre bakışı,
- Köy hayatının değerlendirilmesi,
- Büyükleri ziyaret,
- Geleneklerimiz ve göreneklerimiz,
- Yöreye has tarihî bir olay,
- Yaşanmış fakat yazılmamış sıra dışı bir hayat hikâyesi,
- Yöreye ait anonim eserler (şiir, mâni, türkü, hikâye, destan, efsane, deyim, atasözü vb),
- Yöreye ait kültürel öğeler ve değerler (âdet, gelenek, görenek, yemek tarifleri, şifacılar),
- Son temsilcilerinden aktarılan bir el sanatı, dokuma tekniği, motif, oya, taş işçiliği vb.