Ödüller
Her ilden her kategori için;


Birinciye
Tablet Bilgisayar


İkinciye
Bisiklet


Üçüncüye
Fotoğraf Makinesi

Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar 3 Mayıs 2013 tarihinde www.gsb.gov.tr, www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir
.