Yarışmaya İlişkin Önemli Bilgiler
1) Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olacak, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.

2) Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

3) Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserleri bir kısa film çalışmasında değerlendirebilecektir.

4) Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserlerden oluşan bir kitap yayınlayabilecektir.

5) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı kanundan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

6) Dereceye giren gençlere ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir.

7) Dereceye giren eser sahipleri tarafından altı ay içinde alınmayan ödüllerle ilgili hiçbir hak talep edilemeyecektir.

8) Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu kararları kesindir ve itiraz edilemez.

10) Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.