Yarışmanın Şartları
1) Yarışmaya, 15-20 yaş ve 21-29 yaş arasındaki gençler yaşlarına uygun olan kategoride katılabilirler.

2) Yarışmaya bireysel olarak ya da grup halinde katılabilirler.

3) Her yarışmacı ya da grup, yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

4) Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.

5) İl Seçici Kurul üyeleri ile Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaktır.

6) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

a) Yazılı nüsha, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayar veya okunaklı olmak kaydı ile el yazısıyla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde, hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.

b) Yazılı nüshanın ilk sayfasına, eser adı yazılacaktır.

c) Yazılı nüshanın ilk sayfanın sol üst köşesinde yarışmacı kodu yer alacaktır (Örnek: ABC123, GNC987,HRN019 vb).

d) Görsel öğelerin yazılı metni destekler nitelikte net ve anlaşılır hazırlanması gerekmektedir. Görüntülü ve sesli kayıtlar 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

e) Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak, başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurulup imzalanan "Doğruluk Beyanı" esastır. İhtilaflı durumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

f) Eserlerin ve zarfın üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulup imzalanacak burada yarışmacı kimlik kodu zarfın, zarftaki eserlerin ve tüm kopyalarının üzerine de yazılacaktır.

g) Yarışmacı kimlik kodu katılımcı tarafından belirlenecek Türkçe karakterde büyük üç harf ve üç rakamdan oluşacaktır (Örnek: ABC123, GNC987,HRN019, vb).

h) Eserler; yazılı ve görsel (fotoğraf, video/ses kaydı) iki farklı formatta hazırlanacaktır.