Yarışmanın Yöntemi
Bu yarışma kentlerde yaşayan gençlerimizin köylere, köylerde yaşayan gençlerimizin ise kentlere ziyaretini esas almaktadır. Gençlerimiz yaşlıları ziyaret ederek, bu kişilerle mülâkatlar yapacaklardır. Mülâkatlar sırasında görüntü ya da ses kaydı alarak geleneksel değerlerimizi belgeleyeceklerdir. Köylerimizde yaşayan gençlerimiz ise kent hayatının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini ele alıp bunların ışığında kendi eserlerini oluşturacaklardır.

Yarışmacılar çalışma sırasında elde ettiği bilgileri iki farklı formatta (yazılı metin, video/ses kaydı) hazırlayıp başvuru formuyla birlikte bir zarfa koyarak 1 Mart 2013 son başvuru tarihine kadar bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. Yarışmacıların hazırlayacağı eserlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve birinin yazılı, diğerinin görüntülü (video/ses kaydı) veya görsel (fotoğraf) formatta olması gerekmektedir.